Grįžti į pradinį puslapį
0
0
Grįžti į pradinį puslapį

Dovanų kuponas

Pradžiuginkite Jums artimą žmogų – įteikite „iittala“ dovanų kuponą!

IITTALA DOVANŲ KUPONŲ PLATINIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
1. Šios taisyklės galioja nuo 2014-06-02.
2. Šis dokumentas nustato Mocevičiaus firmos „Ginalas“, įmonės kodas 165702461,
"iittala" parduotuvėse (veikiančiose: Ozo g. 18, Vilniuje ir Islandijos pl. 32, Kaune) platinamų
"iittala" dovanų kuponų (toliau vadinama Kuponu) sąlygas ir taisykles.
3. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir
taisyklėmis. Pirkėjas įsigijęs Kuponą ir vėliau perleisdamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja
informuoti tą kitą asmenį (būsimą Kupono turėtoją) apie šias Kuponų platinimo sąlygas ir taisykles.
4. Kuponas – tai specialus nustatytos formos blankas su Kupono informacija ir prie jo
prisegtu Kasos čekiu, kuris patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia Kupono
turėtojui teisę įsigyti "iittala" prekes.
5. Kupono nominalai nėra reglamentuoti, jo vertė įrašoma į Kupono vertės laukelį iš
apmokėjimą įrodančio Kasos čekio, kuris prisegamas prie parduodamo Kupono.
6. Kuponu galima atsiskaityti tik "iittala" parduotuvėse ir galioja tik "iittala" prekėms.
7. Kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas jo galiojimo laikas, keičiamas į naują
(pametimo ar kitokio praradimo atveju) ar keičiamas į grynuosius pinigus.
8. Kuponas galioja 3 mėn. nuo įsigijimo dienos, nebent Kupone nurodyta kitaip. Kupono
galiojimo pradžios data sutampa su Kupono pardavimo data.
9. Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas
nebegaliojančiu. Kupono neišnaudota vertė pasibaigus jo galiojimui nėra grąžinama.
10. Kuponas yra laikomas galiojančiu, tik su prisegtu jo įsigijimo kvitu.
11. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su "iittala" dovanų
kuponų platinimo sąlygomis ir taisyklėmis. Platintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti
"iittala" dovanų kuponų platinimo sąlygas ir taisykles. Informacija apie Kuponus teikiama
internete www.ginalasinterjeras.lt, telefonais (8 5) 219 5919, (8 37) 24 3601 bei Kuponų platinimo
vietose.
12. Perkant Kuponą PVM sąskaita-faktūra neišrašoma. Pirkėjui pageidaujant, išrašomas
Kupono priėmimo-perdavimo aktas (1 priedas).
13. Kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų čekis ar kuponas.
14. Kuponas galioja vieną kartą. Pateikus Kuponą kasoje atsiskaityti už prekes, Kuponas jo
turėtojui negrąžinamas.
15. Jei prekės (-ių), už kurią (-ias) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra didesnė nei Kupono
nominali vertė, trūkstamą sumą pirkėjas gali sumokėti grynaisiais arba banko kortele.
16. Jei prekės (-ių), už kurią (-as) atsiskaitoma Kuponu, kaina yra mažesnė nei Kupono
nominali vertė, skirtumas negrąžinamas.
17. Kuponą klastoti, kopijuoti, dauginti, taip pat jį panaudoti bet kokiu kitu neteisėtu būdu
yra griežtai draudžiama. Klientas yra atsakingas už tinkamą Kupono, ir prie jo prisegto Kasos čekio
įrodančio kupono įsigijimą, saugojimą ir prisiima visišką atsokomybę už Kupono panaudojimą. Jei
Kuponas ar Kasos čekis yra sugadintas, t.y. jei yra suteptas, jo trūksta ar jis yra kitaip pažeistas,
tokiu Kuponu atsiskaityti už prekes ir/ar paslaugas negalima, ir toks Kuponas nekeičiamas ir pinigai
už jį negrąžinami.